logo_background
next previous

Centraal Anatolië

Ankara liggend

De okerkleurige Anatolische hoogvlakte, doorsneden met ravijnen en gedomineerd door vulkanische toppen, vormt het hart van Turkije. De kale reliëfrijke steppen zorgen een overweldigende leegte, maar dit plateau was ooit de wieg van de menselijke beschaving. In Çatalhöyük zijn overblijfselen van nederzettingen blootgelegd die teruggaan tot 7.400 voor Christus. Dit was het strijdgebied én de bakermat van beschavingen uit oost en west.

De verkenning van Centraal Anatolië begint doorgaans in Ankara, in het Museum voor Anatolische Beschavingen. De onbetaalbare schatten van Hattiërs, Hettieten, Phrygiërs, Galaten, Romeinen, Byzantijnen, Seldjoeken en Osmanen trekken aan uw ogen voorbij. In drie uur krijg je een spoedcursus geschiedenis van de oude beschavingen.

De belangrijkste Phrygische locaties van Anatolië liggen in de provincies Ankara, Eskişehir en Afyon. Yassıhöyük (Gordion), 105 km ten zuidwesten van Ankara, was de Phrygische hoofdstad en de plaats waar Alexander de Grote de Gordiaanse knoop doorsneed om de sleutel tot de heerschappij over Azië te bemachtigen. De grafheuvel van koning Midas, die alles wat hij aanraakte in goud veranderde, is eveneens te bezoeken.

Hattusa was een oude Hattische stad, die de hoofdstad van het koninkrijk der Hettieten werd. Opgravingen in Hattusa zijn bezig sinds 1906. Hier zijn belangrijke kleitabletten gevonden, waaronder een die een vredesverdrag beschrijft tussen de Hettieten en de Egyptenaren, die dateren uit omstreeks 1283 voor Christus.